Předmět činnosti a nabídka služeb

Společnost INPAR s.r.o. se uplatňuje na trhu v oblasti projektové a inženýrské činnosti ve výstavbě, se specializací na komplexní služby v projektování pozemních a inženýrských staveb. Dále se věnuje návrhu urbanistických studií a územních plánů.
Společnost má k dispozici tým kvalifikovaných architektů a dva pracovníky pro inženýrskou činnost. INPAR s.r.o. vlastními pracovníky zajišťuje zejména urbanistickou a stavební část projektů, včetně inženýrské činnosti. Při zpracování ostatních profesí úzce spolupracujeme s externími specialisty.