O společnosti

Ateliér INPAR s.r.o. byl založen v roce 2005 jako projekční kancelář, která se specializuje zejména na architektonické návrhy občanských a bytových staveb, design, ale i na urbanismus obytných komplexů a projekty dopravní a technické infrastruktury.

Provozovna:U Mlýna 1/1797
Praha 4
141 00
Jednatel:Ing. Tomáš POSPÍŠIL
IČ:27213552
DIČ:CZ27213552
Telefon:+420 226 217 675
Mobil:+420 603 861 147
E-mail:kontakt@inpar.cz
Bankovní spojení:Komerční banka a.s., Praha 4
č.ú.: 51–2629860277/0100

Projekční kancelář INPAR s.r.o. provozuje svoji činnost na základě zápisu v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 104922 ze dne (den zápisu) 8. února 2005. Základní právní vztahy v organizaci se řídí obchodním zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.