ČSN EN ISO 9001:2009

Od roku 2008 je společnost INPAR s.r.o. držitelem certifikátu systému managementu kvality pro projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Zavedením a udržováním managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 : 2009 společnost INPAR s.r.o. prokazuje, že je schopná důsledně zabezpečovat svůj předmět podnikání pro všechny své klienty v souladu se všemi závaznými předpisy a vyhláškami včetně zvyšování spokojenosti zákazníků při efektivním využívání a zlepšování systému managementu jakosti.